ATESTAT studii de medicina complementara OZONOTERAPIE

Ministerul Sănătăţii – MS
Ordinul nr. 412/2023 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
Modificări (…)
Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 23 februarie 2023.
În vigoare de la 23 februarie 2023

Văzând Referatul de aprobare nr. AR/3.224/2023 al Direcţiei politici de resurse umane în sănătate,

având în vedere propunerile din partea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii:

– Adresa Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, înregistrată cu nr. 24.823 din 10.11.2022, avizată de Comisia de ATI a Ministerului Sănătăţii,
luând în considerare Ordonanţa Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 308/2022,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

1. Catalogul naţional de programe de studii complementare – specialităţi clinice şi paraclinice

introduce pct 71 OZONOTERAPIA IN PRACTICA MEDICALA

Responsabili nationali: Prof.dr. Snadesc Dorel ; Sef lucrari dr. Mogos Gabriel Florin Razvan

Centre universitare: Craiova si Timisoara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

STR. STIRBEI VODA 94, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 010118

Contact

Contact

0721674272

Email Us at

Email Us at

emilvancea@yahoo.com

Register

Register

Become a Member