CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA  A MEMBRILOR SSROOT

Va informam ca Adunarea Generala Extraordinara a membrilor asociatiei va avea loc in data de 12 Aprilie 2024, ora 13.00 , la Hotel Palace din Sinaia .
In cazul neintrunirii numarului minim de membri pentru ca Adunarea generala sa fie statutara, aceasta se amana pentru ziua de 13 Aprilie 2024 ora 10.00 , in aceeasi locatie.

Ordinea de zi :

1. Modificarea Statutului Asociatiei :

–Se modifica art. 18 , Art 23 ( lit b) , Art 26  , Art 28 , Art 30, Art 33, Art 36 , Art 38, Art 43 , Art 66(1) , care vor avea urmatorul continut :

Art. 18 Membrii titulari ai Asociaţiei sunt medicii care au varsat cotizatiile asociative anuale la termenele si in cantitatea stabilite de catre organele de conducere ale Asociatiei. Asociatii titulari participa de drept la toate manifestarile organizate de Asociatie si pot fi alesi membri ai Consiliului Director. Au dreptul de interventie si de vot in Adunarea Generala in ce priveste toate punctele puse pe ordinea de zi, cu conditia de a fi inscrisi in Asociatie de cel putin 30 de zile. Membrii titulari pot propune membri noi si sunt obligati sa colaboreze cu Consiliul Director pentru indeplinirea scopului si a obiectivelor Asociatiei.

Art. 23 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi :

a)     să participe la toate acţiunile organizate de Asociaţie şi să facă propuneri în Adunarea Generală ; 

b)      să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere (nu pot fi alesi membrii prevazuti la art. 16 lit. c, d si e – exceptie functia de secretar);

c)     să aibă acces la Centrul de Informare şi Documentare al Asociaţiei.

Art. 26 In caz de comportament diferit, prin care se aduc prejudicii obiectivelor sau patrimoniului Asociatiei, Consiliul Director va trebui sa intervina si sa aplice urmatoarele sanctiuni :  somatie, excludere din Asociatie.

Art. 28 Masura de radiere luata de Consiliul Director trebuie sa fie ratificata la prima adunare ordinara succesiva. In cazul in care aceasta nu este ratificata de Adunarea Generala , membrul radiat va fi repus in drepturi .

Art. 30 Organele Asociaţiei sunt :

a) Adunarea generala;

b)Consiliul Director ;

c) Cenzorul / Comisia de cenzori

Art.36 Adunarea Extraordinara trebuie sa fie convocata de Consiliul Director  cu cel putin 30 zile inante de data adunarii.

Hotararile legal adoptate de aceasta sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

Art. 38 Orice membru poate reprezenta in adunare, prin procura sau delegatie scrisa, cel mult alti trei membri.

Art. 43 Pentru fiecare adunare trebuie sa se redacteze un proces verbal semnat de Presedintele acesteia si de Secretar. Copia procesului verbal poate fi pusa la dispozitia tuturor membrilor prin modalitatile pe care Consiliul Director le va considera oportune sa asigure cea mai mare raspandire.

Art.66 (1) Comisia de cenzori este aleasa de adunarea generala a membrilor pentru un mandat de 3 ani.

 2. Alegerea Comisiei de cenzori pentru perioada 2024 – 2027 .  

  1. Aprobarea Situatiilor Finaciare Anuale Simplificate Pe Anul 2024.
  2. Aprobarea deciziilor Consiliului Director de aprobare a admiterii de noi membri . 
  3. Mandatarea presedintelui si a membrilor Consiliului Director al Asociatiei sa reprezinte Asociatia la manifestarile internationale unde suntem invitati.
  4. Propuneri pentru imbunatatirea activitatii Asociatiei.

Conform Art. 37 din Statutul Asociatiei pot participa cu drept de vot toti membrii , cu conditia achitarii la termen a cotizatiei anuale .

Propunerile pentru ordinea de zi se depun prin email la adresa emilvancea@yahoo.com , pana cel tarziu 24.03.2024.

Pentru confirmarea prezentei va rugam sa ne contactati la telefon 0721674272 – VANCEA EMIL , sau email: emilvancea@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

STR. STIRBEI VODA 94, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 010118

Contact

Contact

0721674272

Email Us at

Email Us at

emilvancea@yahoo.com

Register

Register

Become a Member