Convocare Adunare Generala ordinara a membrilor SSROOT

CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA  A MEMBRILOR SSROOT

Va informam ca Adunarea Generala ordinara a membrilor asociatiei va avea loc in data de 15 Octombrie 2022 ora 10.30 , la Phoenicia Grand Hotel din Bucuresti .

Ordinea de zi :

1 . Alegerea noului Presedintelui si a Consiliului Director , pentru perioada 2023 – 2026 .

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Simplificate Pe Anul 2022.

  1. Mandatarea presedintelui si a membrilor Consiliului Director sa reprezinte Asociatia la manifestarile internationale unde suntem invitati.
  2. Propuneri pentru imbunatatirea activitatii Asociatiei.

Conform Art. 37 din Statutul Asociatiei pot participa cu drept de vot toti membrii , cu conditia achitarii la termen a cotizatiei anuale .

Propunerile pentru ordinea de zi sau cele pentru candidatura la alegerea in Consiliul Director se depun prin email la adresa emilvancea@yahoo.com , pana cel tarziu la data de 05.10.2022.

Pentru confirmarea prezentei va rugam sa ne contactati la telefon 0721674272 – VANCEA EMIL , sau email: emilvancea@yahoo.com

Cu ocazia Adunarii Generale , membrii asociatiei vor putea beneficia si de o sesiune de prezentari ale unor lucrari interesante sustinute la Congresul Mondial de Ozonoterapie .

UPDATE 07.10.2022

In termenul legal a fost depusa o candidatura noua pentru functia de Presedinte a SSROOT .

Sef Lucrari Dr. Gabriel Mogos ( UMF Craiova)

Candidaturiile pentru Consiliul Director sunt :

dr Stefan TIRON – vicepresedinte

dr. Lidia RAJNOVEANU – vicepresedinte

dr. Ali AL ASSADI

sef lucrari dr. Gabriel MOGOS

jur. Emil VANCEA – secretar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

STR. STIRBEI VODA 94, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 010118

Contact

Contact

0721674272

Email Us at

Email Us at

emilvancea@yahoo.com

Register

Register

Become a Member