Convocare Adunare generala a membrilor SSROOT

Va informam ca Adunarea Generala Ordinara a membrilor asociatiei va avea loc in data de 30 August 2019, ora 09.00 , la Sala Cercului Militar Galati, str Eroilor nr 17, GALATI .
In cazul neintrunirii numarului minim de membri pentru ca Adunarea generala sa fie statutara, aceasta se amana pentru ziua de 31 August 2019 ora 10.00 , in aceeasi locatie.

Ordinea de zi :
1. Aprobarea Situatiilor Finaciare Anuale Simplificate Pe Anul 2018,- Bilant prescurtat,- Contul prescurtat al rezultatului exercitiului,- Notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
2. Mandatarea presedintelui Asociatiei sa reprezinte Asociatia la manifestarile international eunde suntem invitati.
3. Alegerea Presedintelui si a Consiliului Director pentru perioada 2019 – 2021.
4. Propuneri pentru imbunatatirea activitatii Asociatiei

Conform Art. 37 din Statutul Asociatiei pot participa cu drept de vot toti membrii , cu conditia achitarii la termen a cotizatiei anuale .

Pentru confirmarea prezentei va rugam sa ne contactati la telefon 0721674272 – VANCEA EMIL , sau email: emilvancea@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

STR. STIRBEI VODA 94, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 010118

Contact

Contact

0721674272

Email Us at

Email Us at

emilvancea@yahoo.com

Register

Register

Become a Member