Convocare Adunare Generala Extraordinara a membrilor SSROOT

CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA  A MEMBRILOR SSROOT

Va informam ca Adunarea Generala Extraordinara a membrilor asociatiei va avea loc in data de 01 Februarie 2020, ora 09.30 , la Hotel Palace din Sinaia .
In cazul neintrunirii numarului minim de membri pentru ca Adunarea generala sa fie statutara, aceasta se amana pentru ziua de 2 Februarie 2020 ora 10.00 , in aceeasi locatie.

Ordinea de zi :

1. Modificarea Statutului Asociatiei :

-introducerea in Statut a ghidului protocoalelor pentru aplicatiile in ozonoterapie , astfel cum a fost conceput si aprobat de catre Consiliul Stiintific in conformitate cu cele recunoscute de organizatiile internationale la care Asociatia este membru . Aceste protocoale vor fi obligatorii pentru toti membrii Asociatiei sub sanctiunea pierderii calitatii e membru in cazul nerespectarii acestuia .

Se modifica art. 21,  art. 25 , art. 48 si art. 52 care vor avea urmatorul continut :

Art 21 Calitatea de membru al Asociatiei o poate avea orice persoana juridica sau fizica, indiferent de profesie, religie, cetatenie, origine sociala, care prin cerere scrisa isi manifesta dorinta sa participle la realizarea obiectivelor propuse de Asociatie prin statutul ei . Acestia  participa la activitatile Asociatiei si la Adunarea  generala fara drept de vot , putand fi alesi in Consiliul Director doar in functia de secretar .

 Art 25  Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

 1. a) sa respecte prevederile Statutului si sa aplice hotararile organelor de conducere
 2. b) sa achite cotizatiile anuale in cotele si la termenele  stabilite de catre organele de conducere
 3. c) sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza scopurile, interesele sau prestigiul Asociatiei
 4. d) sa aiba un comportament in societate adecvat prestigiului Asociatiei
 5. e) sa respecte si sa aplice doar protocoalele terapeutice aprobate de Consiliu Stiintific al Asociatiei
 6. f) membri titulari ai Asociatiei trebuie sa faca dovada detinerii certificatului de libera practica in fiecare an , sub rezerva pierderii calitatii de membru titular .
 7. g) membrii titular vor participa anual , in mod obligatoriu , la minim 2 manifestari organizate sub egida S.S.R.O.O.T. sub rezerva pierderii calitatii de membru titular .

 

Art 48 Consiliul Director este alcatuit dintr-un numar de 5 (cinci) membri; acesta isi alege presedintele, vicepresedintele si secretarul , daca acestia nu au fost numiti de adunarea generala .

 

Art 52 Consiliul Director este valabil constituit cu prezenta majoritatii consilierilor in functie si hotaraste in mod valabil cu votul favorabil al majoritatii celor prezenti .

 

 1. Alegerea Presedintelui si a Consiliului Director , conform modificarii Art. 48 , pentru perioada 2020 – 2023 . Pana in prezent si-au depus candidaturile :
 1. Consiliul Director va fi compus din urmatorii membri :

Stefan TIRON – presedinte

Lidia RAJNOVEANU – vicepresedinte

Gabriel MOGOS – membru

Ali AL ASSADI – membru

Emil Alexandru VANCEA – secretar

 

 1. Aprobarea Situatiilor Finaciare Anuale Simplificate Pe Anul 2019.
 2. Mandatarea presedintelui Asociatiei sa reprezinte Asociatia la manifestarile international unde suntem invitati.
 3. Propuneri pentru imbunatatirea activitatii Asociatiei.

 

Conform Art. 37 din Statutul Asociatiei pot participa cu drept de vot toti membrii , cu conditia achitarii la termen a cotizatiei anuale .

Propunerile pentru ordinea de zi sau cele pentru candidatura la alegerea in Consiliul Director se depun prin email la adresa emilvancea@yahoo.com , pana cel tarziu 24.01.2020.

Pentru confirmarea prezentei va rugam sa ne contactati la telefon 0721674272 – VANCEA EMIL , sau email: emilvancea@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

STR. STIRBEI VODA 94, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 010118

Contact

Contact

0721674272

Email Us at

Email Us at

emilvancea@yahoo.com

Register

Register

Become a Member